Wymagania Marżowe - czym jest Marża??

Wszystkie kontrakty walutowe są przedmiotem obrotu z marżą. Oznacza to, że handlowcy muszą umieścić tylko niewielki procent wartości kontaktu, który został sprzedany. Rezultatem tego jest niesamowita dźwignia finansowa, zapewniająca handlowcom środki do zwiększenia potencjalnych zysków handlowych bardzo większe, niż byliby oni zobowiązani do zainwestowania całkowitej wartości nominalnej kontraktu będącego przedmiotem transakcji.

Marża musi zostać wniesiona przed wykonaniem jakiejkolwiek transakcji. Rozsądne jest również zdeponowanie dodatkowych środków w celu pokrycia wszelkich wymagań dotyczących marży, jeśli pozycja nie przyniesie oczekiwanych wyników.

Jeśli rynki poruszają się przeciw transakcji, marża pokrywa stratę do momentu jej zrealizowania. Jeśli rynki zmieniają się na korzyść handlu, marża pozostaje na koncie. Jeśli rynki poruszają się przeciw transakcji, a następnie wracają do rentowności, marża jest zwracana.

Marża minimalizuje ryzyko zarówno dla tradera, jak i brokera, ograniczając ekspozycję brokera i kwotę, którą trader może stracić w dowolnej transakcji. Jest to bufor bezpieczeństwa zapewniający wszystkim uczestnikom rynku możliwość wywiązywania się ze swoich zobowiązań handlowych.

Minimalne wymagania dotyczące marży NSFX

Handlowcy muszą przez cały czas utrzymywać minimalne wymagania dotyczące Marży.
NSFX oferuje dźwignię do 1:30. Przekłada się to na wymagania dotyczące marży do 3,33%.

Margin Calls – Oznakowanie do Rynku

Wszystkie transakcje na rynku Forex są "oznakowane do rynku". Oznacza to, że pozycje są monitorowane w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia, że marża pokrywa straty i że pozycje zysku są łatwe do ustalenia.

Jeśli w dowolnym momencie kapitał własny inwestora będzie równy lub spadnie poniżej 50% Używanej Marży dla rachunku inwestora ogółem, NSFX zlikwiduje dowolną część lub wszystkie Otwarte Pozycje na rachunku Klienta. Dlatego tak ważne jest, aby zawsze utrzymywać odpowiednie zabezpieczenie marży i unikać otrzymywania wezwań do uzupełnienia depozytu.

Zamknięcie pozycji odbywa się w oparciu o najlepszy wysiłek, przy czym priorytetem jest zawsze najlepsza realizacja. Podobnie NSFX podejmie próbę skontaktowania się z traderem z powiadomieniem o kapitale, jeśli jego kapitał w dowolnym momencie będzie równy lub spadnie poniżej 100% wykorzystanej marży.

Rozszerzone Spready

Bid-Ask w pewnych przypadkach będzie się rozszerzał poza przeciętną normę rynkową. Jest to zazwyczaj wynik braku płynności rynku, np. gdy rynek otwiera się lub podczas rolloveru o 22:00 GMT. Na przykład, spready mogą się rozszerzać w odpowiedź na niepewność dotyczącą kierunku rynku lub zwiększoną zmienność rynku.

Rollover handlowy jest zazwyczaj spokojnym okresem na rynku, ponieważ dzień roboczy w Nowym Jorku został zamknięty, a w Tokio jest jeszcze kilka godzin przed rozpoczęciem dnia. Prosimy o zwrócenie uwagi na te modele i rozważenie ich, w szczególności w odniesieniu do poziomu marży i stop-out podczas handlu z otwartymi zleceniami lub składania nowych transakcji.

Może się to również zdarzyć podczas nowych wydarzeń, a spready mogą znacznie wzrosnąć, aby skompensować ogromną zmienność na rynku. Poszerzone spready mogą trwać tylko kilka sekund lub nawet kilka minut. Firma NSFX zaleca inwestorom zachowanie szczególnej ostrożności podczas handlu w związku ze zdarzeniami związanymi z wiadomościami i zawsze zwracanie uwagi na kapitał własny rachunku, marże i ekspozycję rynkową, ponieważ rozszerzone spready mogą mieć negatywny wpływ na wszystkie pozycje na koncie, w tym na pozycje zabezpieczone.

Wymagania Marżowe - Przykład

Poniżej znajduje się przykład realnej marży i wezwania do uzupełnienia marży.

Wymagania marżowe zależą od dźwigni finansowej instrumentu - 1:20 lub 1:30; oraz od wartości pozycji w USD. Na przykład, wartość USD pozycji 10.000 EUR/USD ("Mini-Lot" lub 0.1 Lots) zakupionej po cenie 1.1000 będzie wynosić:

  1. 10 000 x 1,1000 = 11 000 USD. Przy wymogach marżowych w wysokości 3,33% (dźwignia 1:30), otwarcie pozycji będzie kosztować 366 USD.

  2. Jeśli EUR umocni się z 1,10 do 1,11 w stosunku do USD, zysk teoretyczny wyniesie: 10.000 X 1.1100 = 11.100 USD odejmij 10.000 X 1.1000 = 11.000 USD, co równa się 100 USD.

  3. Jeśli EUR osłabi się z 1,10 do 1,09 w stosunku do USDteoretyczna strata wyniesie: 10,000 X 1.1000 = 11,000 minus 10.000 X 1.0900 = 10.900 USD, co równa się 100 USD.

Aby utrzymać pozycję stratną otwartą, inwestorzy muszą mieć na swoim rachunku wystarczające środki na pokrycie zidentyfikowanej straty rynkowej.

Używając powyższego przykładu z wymaganiami marżowymi w wysokości 5,0% (dźwignia 1:20), otrzymujemy koszt otwarcia pozycji w wysokości 550 USD (10 000 X 1,1000 = 11 000 USD X 5% = 550 USD).

Lot Standardowy
(unity 100,000) 1.0 Lot
Mini Lot
(unity 10,000) 0.1 Lots
Micro Lot
(unity 1,000) 0.01 Lots
* Powyższe ilustracje są jedynie fikcyjnymi przykładami i nie powinny być w żaden sposób interpretowane jako doradztwo inwestycyjne.

Marża - Zastrzeżenie

Wymagania dotyczące marży mogą się zmieniać od czasu do czasu. Aby uniknąć wszelkich pomyłek, NSFX Ltd. zawsze będzie starał się informować inwestorów o wszelkich planowanych zmianach wymagań dotyczących marży za pośrednictwem e-mail lub telefonu.

Marża Zabezpieczana

Oblicz zabezpieczoną marże z wykorzystaniem większego odcinka" umożliwia tryb obliczania depozytu marży z wykorzystaniem większej pozycji. Na przykład, jeśli istnieją dwie pozycje zabezpieczające o jednym symbolu, ale o różnych wolumenach - sprzedaj 1 Standardowy lot EUR/USD po 1,1268 i kup 2 Standardowe loty EUR/USD po 1,1260. Łączay marża będzie równa większej pozycji (2 Standardowe loty EUR/USD po 1,1260).

Na przykład, dźwignia 1:30.
2 Lota Standardowych x 1.1260 / 30 = 7.506,7 EUR
W przypadku, gdy konto jest prowadzone w USD lub GBP, Marża w Walutcie Bazowej w tym przypadku 7.506,7 EUR, wymaga przeliczenia waluty z EUR na GBP lub USD.

Pamiętaj, że teraz opuścisz witrynę nsbroker.com. Informacje i opinie wyrażone w linkach zewnętrznych mogą nie być odpowiednie dla Twojej sytuacji finansowej, celów lub tolerancji ryzyka. Zamieszczenie tych linków nie oznacza poparcia treści ani jej dostawców. NSbroker nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niekorzystne skutki wynikające z polegania na informacjach lub opiniach pochodzących ze źródeł zewnętrznych, do których prowadzą linki z tej platformy. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, nie opieraj się na informacjach i opiniach prezentowanych w źródłach zewnętrznych.

Utwórz rachunek Utwórz rachunek Utwórz rachunek

By checking this box I accept the Zasady i Warunki, Polityka prywatności and confirm that I am over 18 years old. I agree with collect and processing of my personal data.