Procedura skarg

JAK NSBroker ROZPATRUJE SKARGI

Podstawowym zobowiązaniem Alchemy Markets Ltd. jest świadczenie najwyższego poziomu obsługi naszym klientom. W przypadku wyrażenia przez klienta niezadowolenia z usług świadczonych przez nas, podejmiemy wszelkie wysiłki, aby osiągnąć rozwiązanie przyjazne dla obu stron. Jeśli jednak to nie jest osiągalne, Alchemy Markets Ltd. mianowało specjalistycznego Kierownika ds. Skarg Konsumentów, którego głównym zadaniem jest rozpatrywanie skarg klientów detalicznych. Kierownik ds. Skarg Konsumentów będzie zajmował się skargami w sposób sprawiedliwy, konsekwentny i szybki.

Skargi można kierować na adres:

Oficer ds. Zgodności
Alchemy Markets Limited
168 ul. St. Christopher
Valletta VLT 1467
MALTA
Telefon: (+356) 2778 1919
Email: [email protected]

KIEDY OTRZYMUJEMY TWOJĄ SKARGĘ

Po otrzymaniu skargi od klienta NSBroker niezwłocznie skontaktuje się z tobą lub z twoim przedstawicielem, aby potwierdzić otrzymanie skargi. Ponadto przedstawimy na piśmie nasze zamierzone podejście do rozpatrzenia sprawy. W przypadku skargi telefonicznej nasza odpowiedź służy również wyrażeniu naszego zrozumienia twoich obaw, dając ci możliwość wyjaśnienia ewentualnych nieporozumień.

ROZPATRYWANIE TWOJEJ SKARGI

Będziemy oceniać skargi klientów, a jeśli będzie wymagane dodatkowe informacje, skontaktujemy się z tobą pisemnie lub telefonicznie, aby wyjaśnić wymagane szczegóły. Ważne jest, aby klienci zrozumieli, że wszystkie skargi są traktowane w sposób bezstronny i indywidualny, po dogłębnych rozmowach z klientami i wszystkimi właściwymi stronami. Po zakończeniu wszechstronnego śledztwa wyślemy ci list, informujący cię o wynikach. Odpowiedź będzie zawierać wyniki śledztwa, naszą ocenę zgłoszonych w skardze problemów i, jeśli dotyczy, szczegóły proponowanych rozwiązań.

JEŚLI WYSTĄPI OPÓŹNIENIE W ROZPATRYWANIU TWOJEJ SKARGI

Malta Financial Services Authority (MFSA) wymaga, abyśmy rozpatrywali większość skarg w rozsądnym czasie. Jesteśmy zobowiązani do osiągnięcia tego celu i dążymy do rozpatrywania wszystkich skarg tak szybko, jak to możliwe. Jeśli potrzebujemy dodatkowych informacji do rozwiązania problemu lub jeśli występują opóźnienia z jakiegokolwiek innego powodu, poinformujemy cię odpowiednio. Jeśli rozpatrywanie skargi potrwa dłużej niż dwa miesiące, wyjaśnimy ci to wtedy. Kierownik ds. Skarg Alchemy Markets Ltd. nie będzie prowadził dochodzenia w przypadku, gdy minęło więcej niż rok od momentu, gdy klient dowiedział się o okolicznościach skargi lub jeśli minęło więcej niż sześć miesięcy od otrzymania przez klienta pisemnego powiadomienia, że jego skarga nie została uwzględniona.

Jeśli nie jesteś zadowolony z sposobu, w jaki Alchemy Markets Ltd. rozpatrzył twoją skargę, możesz skierować swoją skargę do Biura Arbitra ds. Usług Finansowych, ustanowionego na podstawie ustawy o Arbiter ds. Usług Finansowych (Cap. 555).

Biuro Arbitera ds. Usług Finansowych

Pierwsze piętro, Plac St Calcedonius
Floriana FRN 1530
Malta
Numer bezpłatny: 80 072 366
Telefon: (+356) 21 249 245
Strona internetowa: OAFS (financialarbiter.org.mt)

Pamiętaj, że teraz opuścisz witrynę nsbroker.com. Informacje i opinie wyrażone w linkach zewnętrznych mogą nie być odpowiednie dla Twojej sytuacji finansowej, celów lub tolerancji ryzyka. Zamieszczenie tych linków nie oznacza poparcia treści ani jej dostawców. NSbroker nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niekorzystne skutki wynikające z polegania na informacjach lub opiniach pochodzących ze źródeł zewnętrznych, do których prowadzą linki z tej platformy. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, nie opieraj się na informacjach i opiniach prezentowanych w źródłach zewnętrznych.

Utwórz rachunek Utwórz rachunek Utwórz rachunek

By checking this box I accept the Zasady i Warunki, Polityka prywatności and confirm that I am over 18 years old. I agree with collect and processing of my personal data.