Information Security

The Importance of Information Security

Information security is of paramount importance to NSFX. NSFX manages the security of its clients’ data by ensuring there is no loss of Confidentiality (unauthorised disclosure), Integrity (unauthorised changes and modification) and Availability (protection from deliberate or accidental loss, destruction or interruption of services) of any information belonging to the client stored on our servers. As a condition of its licensing obligations as a regulated broker, NSFX must ensure that it is compliant with regulations and legislation pertaining to adherence to information security best practices.

How Does NSBroker Protect Customer Data?

Information Security policies are formulated based on industry security best practices, such as ISO 27001 and implemented by management. Best standards dictate the controls which are adopted by NSFX employees and stakeholders, and control protect clients data from threats and vulnerabilities.

Pamiętaj, że teraz opuścisz witrynę nsbroker.com. Informacje i opinie wyrażone w linkach zewnętrznych mogą nie być odpowiednie dla Twojej sytuacji finansowej, celów lub tolerancji ryzyka. Zamieszczenie tych linków nie oznacza poparcia treści ani jej dostawców. NSbroker nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niekorzystne skutki wynikające z polegania na informacjach lub opiniach pochodzących ze źródeł zewnętrznych, do których prowadzą linki z tej platformy. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, nie opieraj się na informacjach i opiniach prezentowanych w źródłach zewnętrznych.

Utwórz rachunek Utwórz rachunek Utwórz rachunek

By checking this box I accept the Zasady i Warunki, Polityka prywatności and confirm that I am over 18 years old. I agree with collect and processing of my personal data.