Kalendarz Ekonomiczny

Kalendarz ekonomiczny wyświetla daty różnych wydarzeń finansowych i wskaźników, które mają miejsce na całym świecie. Zdarzenia te mogą wpływać na ruch poszczególnych aktywów lub rynków jako całości, w zależności od ich znaczenia. Kalendarz ekonomiczny jest aktualizowany po opublikowaniu nowych danych.