Swap

The swap is an extraordinary instrument for trading resources between two market members. As a rule, this is communicated in the way that the two gatherings go into an agreement for the buy (deal) of a specific resource through carefully stipulated terms that the two gatherings find adequate. The primary objective of swap contracts is to build the number of exchanges, along these lines expanding the cash turnover on the store. Additionally, the swap is utilized as a supporting thing for hazard change.

Today there is a lot of swap contracts in the financial markets, however, there is just a single cash swap utilized in the forex advertise.

Pamiętaj, że teraz opuścisz witrynę nsbroker.com. Informacje i opinie wyrażone w linkach zewnętrznych mogą nie być odpowiednie dla Twojej sytuacji finansowej, celów lub tolerancji ryzyka. Zamieszczenie tych linków nie oznacza poparcia treści ani jej dostawców. NSbroker nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niekorzystne skutki wynikające z polegania na informacjach lub opiniach pochodzących ze źródeł zewnętrznych, do których prowadzą linki z tej platformy. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, nie opieraj się na informacjach i opiniach prezentowanych w źródłach zewnętrznych.

Utwórz rachunek Utwórz rachunek Utwórz rachunek

By checking this box I accept the Zasady i Warunki, Polityka prywatności and confirm that I am over 18 years old. I agree with collect and processing of my personal data.