Inwestowanie i handel: główne strategie

Opublikowany on Jeremy Anderson kwi 28, 2021

Bez względu na to, co robisz, posiadanie solidnej i stabilnej strategii jest zawsze decydującym czynnikiem, który odróżnia sukces od porażki. Handel i inwestowanie nie są wyjątkiem od tego stwierdzenia. Co więcej, w tych obszarach, trudno jest osiągnąć jakikolwiek sukces bez strategii (chyba, że masz dużo szczęścia i Twoje szczęście trwa dłużej niż kilka dni, co jest bardzo wątpliwą opcją). Dlatego też, znalezienie skutecznej strategii handlowej i przestrzeganie jej postulatów jest kluczem do sukcesu w tej branży.

Z tego powodu, każdy zainteresowany prowadzeniem takiej działalności jako głównego źródła zysku powinien zrozumieć, że istnieje duża różnica pomiędzy tradingiem i inwestowaniem. Choć te dwie branże wydają się w ogólnym rozrachunku podobne, to w praktyce znacznie się od siebie różnią. W związku z tym, strategie w nich stosowane również różnią się od siebie w znacznym stopniu. Ten artykuł przybliży Ci tę rozbieżność oraz strategie związane z każdym z jej poszczególnych aspektów.

Strategie inwestowania

Często ludzie postrzegają inwestowanie i handel jako dwa terminy oznaczające to samo pojęcie. Jest to jednak zupełnie nietrafne podejście. Oczywiście, sfery te mają wiele istotnych podobieństw. Obie obejmują zakup i sprzedaż aktywów i wiążą się z ryzykiem związanym z niepewnością co do przyszłych wahań rynkowych. Jednocześnie jedną z kluczowych różnic między nimi jest długoterminowy charakter inwestycji, który mocno kontrastuje z handlem opartym na transakcjach krótkoterminowych.

Strategie inwestycyjne w swojej większości mają formę nabywania akcji. Nabywane przez inwestora akcje muszą należeć do spółek zyskownych, o dobrych perspektywach rozwoju i braku oczywistych zagrożeń, co zapewnia ich wzrost i potencjał. Obecność tych cech jest bardzo ważna, ponieważ zyski inwestora zależą od długoterminowego sukcesu firmy. Upadłość organizacji, której akcje inwestor nabywa, pociąga za sobą utratę wszystkich zainwestowanych środków.

"Podchodząc do swoich strategii, inwestorzy często opierają się na istniejących modelach i wykorzystują metryki rzeczywistych spółek o najlepszych wynikach, takich jak Facebook, Google czy Amazon. Mogą jednak również brać pod uwagę inne spółki jako przykłady do modelowania hipotetycznych scenariuszy rozwoju. Wszystko zależy od tego, jaki cel strategiczny i styl inwestowania dana osoba realizuje.

W tym obszarze istnieją dwie główne grupy stylów, które inwestor może preferować. Należą do nich:

  1. Value investing. W rozumieniu tego stylu inwestorzy zwracają uwagę na wartość poszczególnych akcji. Następnie rozważają, jak te akcje są aktualnie oceniane i określają, czy sytuacja ta jest obniżona z powodu jakichś przejściowych okoliczności, np. ostatnich niekorzystnych wiadomości lub innych podobnych czynników. Jeżeli istnieją podstawy, aby przypuszczać, że po pewnym czasie sytuacja zmieni się i wartość tych aktywów ponownie wzrośnie, inwestorzy kupują je wtedy, gdy aktywa te mają najniższą wartość.
  2. Inwestowanie we wzrost. Ta strategia inwestycyjna polega na identyfikacji akcji o najlepszych perspektywach wzrostu. Takie podejście wymaga znacznie głębszego zrozumienia rynku i wizji szerokiego obrazu. Inwestorzy opierający się na tym stylu muszą rozumieć, w którym kierunku rozwija się rynek i którzy z jego uczestników są najlepiej przystosowani do zmieniających się warunków. Czym szybciej inwestorzy zidentyfikują najlepiej rozwijające się organizacje, tym korzystniejsze warunki będą mieli do kupowania ich akcji.
strategie

Są to dwie najbardziej popularne strategie inwestycyjne. Oczywiście, cała lista możliwych modeli inwestycyjnych nie ogranicza się do tych dwóch aspektów. W zależności od osobowości i stylu inwestora, może on wpaść na inne pomysły najbardziej optymalnych technik inwestycyjnych. Modele te przedstawiają jednak podstawowe wymiary inwestowania, które powinny być wzięte pod uwagę przez wszystkich, którzy chcą odnieść sukces w tej sferze.

Strategie handlowe

Wymiana handlowa jest związana z inwestowaniem, a jednocześnie znacząco różni się od tej sfery. Choć traderzy mogą również kupować akcje spółek, to jest to tylko jedno z wielu aktywów, którymi się zajmują. Ponadto, nawet kupując takie akcje, traderzy starają się nabyć je taniej i sprzedać drożej, zarabiając na różnicy cen spowodowanej zmianami na rynku. W porównaniu z inwestorami, traderzy nie potrzebują, aby firma, której akcje kupują, odniosła sukces w dłuższej perspektywie. Ważne jest jedynie, aby w momencie, gdy zdecydują się sprzedać swoje akcje, były one droższe niż w momencie zakupu.

Podczas gdy modele inwestycyjne są dość proste i ograniczone w swojej rozmaitości, lista strategii możliwych do zastosowania w handlu jest obszerna i wielostronna. Istnieje co najmniej pięć podstawowych strategii, które trader może wykorzystać do zarabiania na pozyskiwaniu i zyskownej realizacji różnych aktywów.

Strategie handlowe

Ich lista obejmuję następujące modele:

  1. Day trading. Jak sama nazwa wskazuje, w tym modelu traderzy starają się zrealizować wszystkie transakcje w czasie jednego dnia handlowego. W związku z tym zmiany cen, z którymi mają do czynienia, są minimalne, co prowadzi do konieczności dokonywania licznych transakcji w celu uzyskania znacznego zysku z tego modelu handlu.
  2. Swing trading. Główną różnicą między tym modelem i day tradingiem" jest okres, w którym aktywo jest trzymane przez tradera. Podczas gdy w zakresie day tradingu, otwarcia i zamknięcia pozycji dokonuje się w czasie jednego dnia, "swing traderzy" trzymają aktywa przez kilka dni lub nawet tygodni przed ich realizacją. Aby najlepiej określić, kiedy kupować i sprzedawać aktywa, "swing traderzy" opierają się zarówno na analizie fundamentalnej, jak i technicznej.
  3. Position trading (Handel pozycyjny). W odróżnieniu od dwóch poprzednich modeli, które można traktować jako krótkoterminowe, handel pozycyjny ma charakter długoterminowy. Sympatycy tego modelu trzymają zakupione aktywa przez wiele tygodni lub miesięcy. Aby osiągnąć sukces w tej strategii, osoba powinna polegać na rzetelnej informacji technicznej, opierając się na wykresach tygodniowych i miesięcznych, a tym samym przewidzieć długoterminową dynamikę rynku.
  4. Algorithmic trading (handel algorytmiczny). Ten model bazuje na zastosowaniu komputerowej analizy warunków rynkowych w celu określenia najbardziej efektywnych kroków, które może zrobić trader. Aby z niego skorzystać, osoba wprowadza wszystkie istotne informacje o rynku do specjalnego programu, po czym podaje on najbardziej prawdopodobny wariant dynamiki rynku i najbardziej odpowiednie działania, które należy zastosować.
  5. Seasonal trading (handel sezonowy). Inwestorzy, którzy korzystają z tej strategii biorą pod uwagę typowe wzorce sezonowe, w których rynki rozwijały się historycznie i budują swoje decyzje w opraciu o te informację. Istnieje kilka klasycznych wzorców sezonowych, które okazały się być stosunkowo niezawodne i warte uwagi. Na przykład, zazwyczaj od maja do października, rynek akcji przynosi niskie zyski, co sprawia, że logiczne jest sprzedawanie aktywów na początku tego okresu i ponowne inwestowanie po jego zakończeniu.

Jakiej platformy transakcyjnej używać?

Po opanowaniu podstaw tradingu i poznaniu podstawowych strategii mających do niego zastosowanie, można rozpocząć realizację pierwszych poważnych kroków w tej branży. Jednym z najważniejszych aspektów początkowych etapów handlu jest wybór platformy, która najbardziej Panu/Pani odpowiada. Oprócz łatwości i prostoty obsługi, Twoja platforma handlowa powinna charakteryzować się również dostępnością szerokiej oferty instrumentów technicznych, które pozwolą Panu/Pani najdokładniej analizować i prognozować trendy rynkowe.

Ze wszystkich istniejących dzisiaj platform, tą, która najpełniej odpowiada kryteriom określonym powyżej jest MetaTrader. Platforma ta ma wiele wersji dostępnych dla użytkowników, w tym MetaTrader 4, 5 i WebTrader. Wygoda korzystania z tych platform gwarantowana jest przez szeroki wybór instrumentów handlowych oraz możliwość obsługi strategii związanych ze wszystkimi aktywami, od forex i indeksów po akcje i surowce. Nie mniej ważne jest również to, że MetaTrader udostępnia użytkownikowi dostęp do wielu zaawansowanych indykatorów, takich jak Bollinger Bands, Ichimoku, RSI i wiele innych.

W ich kombinacji, wyżej opisane właściwości powodują, że platformy MetaTrader są wygodne i niezawodne dla początkujących. Jednocześnie, ludzie mają różne upodobania i jeśli inna platforma podoba Panu/Pani się bardziej, nie obawiaj się jej wybrać. Musisz tylko upewnić się, że jest ona wygodna i łatwa do wykorzystania.

Podsumowanie

Trading i inwestowanie to bardzo specyficzne sfery, które nie są przeznaczone dla każdego. Ludzie, którzy traktują je jako zwykłe metody zarabiania łatwych pieniędzy, często ponoszą porażkę na tym polu. Musisz zrozumieć esencje tych sfer, ich specyfikę oraz strategie związane z każdą z nich, aby odnieść sukces w tych branżach. Jeśli po tych wszystkich działaniach nadal widzisz swoją przyszłość w tradingu lub inwestycjach, nie wahaj się zacząć. Zawsze możesz rozpocząć swoją karierę zakładając konto demo i zdobywając doświadczenie w środowisku wolnym od ryzyka, zanim przejdziesz do realnych transakcji i przekształcisz je w źródło stałego dochodu.

author

Jeremy Anderson

He worked for NYSE American as a broker for over two years. Distinguished with high performance working with binary options and stocks of increasingly popular products.

Pamiętaj, że teraz opuścisz witrynę nsbroker.com. Informacje i opinie wyrażone w linkach zewnętrznych mogą nie być odpowiednie dla Twojej sytuacji finansowej, celów lub tolerancji ryzyka. Zamieszczenie tych linków nie oznacza poparcia treści ani jej dostawców. NSbroker nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niekorzystne skutki wynikające z polegania na informacjach lub opiniach pochodzących ze źródeł zewnętrznych, do których prowadzą linki z tej platformy. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, nie opieraj się na informacjach i opiniach prezentowanych w źródłach zewnętrznych.

Utwórz rachunek Utwórz rachunek Utwórz rachunek

By checking this box I accept the Zasady i Warunki, Polityka prywatności and confirm that I am over 18 years old. I agree with collect and processing of my personal data.